طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی

برند محصول: کارآفرین 24

8,500 تومان

چیپس سیب زمینی عمدتا" به عنوان تنقلات و در مواردي به عنوان مکمل غذاهاي گوشتی مصرف غذایی دارد. در حال حاضر در بازار ایران چیپس کالایی رقابتی است و شرکتهاي تولید کننده سعی دارند با ارائه اشکال و طعم هاي جدید در بسته بندي هاي متنوع و تبلیغات فراوان، سهم بیشتري از بازار را به خود اختصاص دهند. از اینرو محصول جدید باید توان رقابت با محصولات شناخته شده را داشته باشد.

از طرف دیگر تولید محصولی با کیفیت قابل عرضه در بازارهاي جهانی، مستلزم استفاده از مواد اولیه مرغوب و مناسب فرآوري و ماشین آلات و تکنولوژي پیشرفته در کنار رعایت کامل استانداردهاي بین المللی است. در اینصورت میتوان محصولی با کیفیت قابل عرضه در بازارهاي جهانی تولید کرد.

 

فهرست مطالب

-۱ معرفی محصول

-۲ وضعیت عرضه و تقاضا

-۳ شرح فرآیند و تکنولوژیهای تولید
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم
-۵ بررسی حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذازی ثابت
-۶ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه

۷--پیشنهاد منطقه مناسب اجرای طرح
-۸ وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال

-۹ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت و سایر امکانات
-۱۰ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
-۱۱ تجزیه و تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد در مورد احداث واحدهای جدید