طرح توجیهی بسته بندی چای (تی بگ)

برند محصول: کارآفرین24

۷,۵۰۰ تومان

خلاصه طرح:
محصول: بسته بندی چای تی بگ
ظرفیت اسمی تولیدات: 1250000 جعبه
نوع تولیدات: بسته بندی چای تی بگ
تعداد شاغلین: 16 نفر
مشخصات سرمایه گذاری طرح:

سرمایه گذاری كل طرح:1879/31  میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 1497/33 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 388/99 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 3500 میلیون ریال

سود ویژه: 322/90 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 4/5 سال

نرخ بازدهی سرمایه:22/3 %