طرح توجیهی تولید و بسته بندی زعفران

برند محصول: کارآفرین24

۷,۰۰۰ تومان

فهرست مطالب:

- معرفی

- خلاصه مدیریتی/ اجرایی

- تجزیه تحلیل صنعت

 • الف- تجزیه تحلیل محیطی
 • محیط کسب وکار
 • فرهنگ (اعتقادات مذهبی،فرهنگ مصرف،آداب و رسوم)
 • اقتصاد
 • تغیرات جمعیتی
 • ب- تجزیه وتحلیل بازار
 • اندازه بازار و نرخ رشد
 • بررسی روندهای بازار
 • ساختار بازار
 • بررسی رقبا
 • تجزیه وتحلیل عرضه وتقاضا
 • بررسی قیمت
 • ج- تجزیه وتحلیل فنی
 • وضع موجود: (رویه های تولید)
 • تکنولوژی تولید

- دورنمای شرکت/ شرح کسب وکار

 • معرفی زمینه ونوع فعالیت شرکت
 • سرمایه گذاران وسهامداران اصلی
 • دیدگاه / چشم انداز
 • ماموریت
 • اهداف اصلی
 • راهبردها (تولید/ فروش/ خدمات)
 • برنامه ها

- معرفی محصولات (کالا/ خدمات)

 • معرفی محصول
 • مزیتهای رقابتی محصولات
 • معرفی آمیخته بازاریابی محصولات

- برنامه عملیاتی و تولید

 • فناوری و روش تولیدمناسب
 • مراحل و فرآیند تولید
 • نمودار فرآیند تولید
 • مراحل تولید به این صورت است که ابتدا

- برآورد منابع تولید/ خدمات مورد نیاز برای یکسال

 • روش و محل تامین منابع تولید
 • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
 • مزایای ماهیانه
 • زمین
 • تسطیح و محوطه سازی
 • ساختمان سازیها
 • ابزارآلات و وسایل فنی و آزمایشگاهی
 • تاسیسات
 • ماشین آلات و تجهیزات
 • وسایل نقلیه
 • تجهیزات اداری وکارگاهی
 • مواداولیه و بسته بندی
 • حقوق و دستمزد
 • آب و برق و سوخت
 • تعمیرات و نگهداری

- برنامه بازاریابی

 • الف- تحقیق وتحلیل بازار
 • نوع و ویژگی مشتریان
 • اندازه بازار (بالقوه و بالفعل)
 • ارزیابی آینده بازار
 • رقابت، حساسیت ها و تهدیدات
 • ب- راهبردهای بازاریابی
 • قیمت گذاری
 • تبلیغات
 • شیوه فروش
 • توزیع
 • خدمات پس از فروش و گارانتی

ساختارسازمانی

 • تیم مدیریت و منابع انسانی

 برنامه زمانبندی و عملیاتی کردن طرح

ارزیابی ریسک و مدیریت خطر پذیری

- برنامه مالی

 • هزینه های سرمایه ای
 • هزینه های قبل از بهره برداری
 • سرمایه درگردش
 • نحوه سرمایه گذاری
 • براورد هزینه استهلاک
 • هزینه تولید/ ارائه خدمات سالیانه
 • محاسبه هزینه های ثابت و متغیر

- تحلیل مالی

 • فروش کل یا درآمد سالیانه
 • تعیین نقطه سربه سر
 • دوره برگشت سرمایه