مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چیپس از میوه جات

برند محصول: کارآفرین24

۸,۵۰۰ تومان

فهرست مطالب:

 •  معرفی محصول
 • نام و کد محصول (آیسیک)
 • شماره تعرفه گمرکی 
 • شرایط واردات 
 • بررسی و ارائه استاندارد 
 • بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 
 • توضیح موارد مصرف و کاربرد 
 • بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 
 • اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
 • کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
   شرایط صادرات
 • وضعیت عرضه و تقاضا
 • بررسی وضعیت واحدهای تولیدی فعال  بررسی وضعیت واحدهای در دست اجرا
 • بررسی روند واردات از آغاز برنامه سوم توسعه  
 • بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم توسعه 
 • بررسی روند صادرات از آغاز برنامه سوم توسعه  
 • بررسی نیاز به محصول تا پایان برنامه چهارم توسعه
  شرح فرآیند و تکنولوژیهای تولید
 • تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم
 • بررسی حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذازی ثابت میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه 
 • پیشنهاد منطقه مناسب اجرای طرح
   وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال
 • بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت و سایر امکانات
   وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
 • تجزیه و تحلیل و جمعبندی و پیشنهاد در مورد احداث واحد های جدید